Sản phẩm

  • Khóa từ GAUDI 2

    Khóa điện từ Gaudi 2 là phiên bản mới nhất của khóa điện từ dành cho khách sạn/resort 3-5 sao, có chất lượng và giá tốt nhất thị trường hiện nay. Gaudi 2 với tính năng bảo mật mạnh mẽ, thiết kế tinh tế, độc đáo và có khả năng kết hợp với các phần mềm quản lí khách sạn như: Ehotel, Opera…

    GAUDI 2 còn tích hợp với phần mềm quản lí khách sạn PMS Opera và phần mềm quản lí PMS khác….mang đến trải nghiệm công nghệ tuyệt vời cho khách sạn và khách nghĩ dưỡng

    Xem thêm