Sản phẩm

  • Khóa từ SYN

    Ominitec nghiên cứu và thiết kế dựa trên công nghệ hiện đại, để tạo ra khóa từ SYN. Đây được coi là cuộc cách mạng trên thị trường khóa từ quốc tế, bởi SYN có thể truy cập ACTIVA sáng tạo, cung cấp dữ liệu an ninh và kiểm soát thông tin khách sạn và  an toàn cho khách nghĩ dưỡng.

    Xem thêm