Sản phẩm

  • Khóa từ SYN

    Ominitec nghiên cứu và thiết kế dựa trên công nghệ hiện đại, để tạo ra khóa từ SYN. Đây được coi là cuộc cách mạng trên thị trường khóa từ quốc tế, bởi SYN có thể truy cập ACTIVA sáng tạo, cung cấp dữ liệu an ninh và kiểm soát thông tin khách sạn và  an toàn cho khách nghĩ dưỡng. Khóa điện từ SYN còn tích hợp với phần mềm quản lí khách sạn PMS Opera, và các phần mềm PMS khác….mang đến trải nghiệm công nghệ tuyệt vời cho khách sạn và khách nghĩ dưỡng.

    Xem thêm