100% bệnh viện có ki-ốt ‘khảo sát không hài lòng’

20-10-2017

Tất cả 53 bệnh viện (30 bệnh viện thành phố và 23 bệnh viện quận, huyện) thuộc Sở Y tế TP.HCM đã được lắp đặt hệ thống ki-ốt khảo sát không hài lòng của người bệnh.

Ngày 11-5, thông tin từ Sở Y tế TP.HCM cho biết sở này đã vận hành thử nghiệm giám sát từ xa tình hình không hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện do các dữ liệu khảo sát từ các ki-ốt được liên thông đến Phòng Quản lý chất lượng và lãnh đạo bệnh viện, đến Sở Y tế. Bất cứ thời điểm nào trong ngày Sở Y tế cũng nắm được tình hình không hài lòng của người bệnh ở tất cả các bệnh viện.

Theo Sở Y tế TP, Phòng Nghiệp vụ Y của sở được giao nhiệm vụ theo dõi tình hình không hài lòng của người bệnh tại các bệnh viện, qua đó kịp thời nhắc nhở các bệnh viện có kế hoạch cải tiến.

Kết quả khảo sát còn là cơ sở để Sở Y tế có kế hoạch kiểm tra, giám sát thực tế hoạt động cải tiến chất lượng phục vụ người bệnh tại những bệnh viện có phản ánh không hài lòng cao hoặc phản ánh tập trung vào 1 trong 15 câu hỏi khảo sát đã được Sở Y tế xây dựng.

Theo kế hoạch của Sở Y tế, dự kiến sau mỗi 3 – 6 tháng, sở sẽ định kỳ công khai kết quả khảo sát không hài lòng của người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại các bệnh viện để người dân biết và sẽ giới thiệu những bệnh viện có cách làm hay và hiệu quả về cải tiến chất lượng phục vụ dựa trên kết quả khảo sát.

Nguồn: Tuoitre.vn