GIẢI PHÁP

 • eHotel Mobile - Giải pháp IPTV trên smartphone

  • Giải pháp toàn diện  IPTV trên smartphone
  • Cung cấp dịch vụ giá trị gia tăng cho khách sạn trên di động
  • Giúp kết nối với các dịch vụ của khách sạn dễ dàng
  • Tối ưu hóa chi phí quản lí, quảng cáo cho khách sạn

  Xem thêm