Đối tác eHotel

Ehotel là nhà cung ứng những dịch vụ gia tăng giá trị cho resort, khách sạn, nhà hàng… hàng đầu của Việt Nam.  Do đó, Ehotel đặc biệt chú trọng đầu tư cho nghiên cứu, hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước, các công ty viễn thông, phần mềm…. Để tạo ra các sản phẩm chất lượng cao, đáp ứng tốt nhất với nhu cầu và đặc thù ngành dịch vụ  Việt Nam. Các đơn vị hợp tác: