Khách hàng eHotel

Ehotel tự hào thực hiện hơn 80% thị phần IPTV tại Việt Nam và liên tục đưa ra các sản phẩm phần mềm quản lí, quảng cáo mới, để hỗ trợ khách hàng trong lĩnh vực hotel, resort…

Các khách hàng của eHotel:

Các dự án Ehotel đã triển khai: